Технополис и Практикер сами произвеждат електроенергия за обектите си

Соларни системи на покривите захранват над 40 хипермаркета с чиста енергия

 

София, 31.01.2022 г. – Водещите вериги хипермаркети Технополис и Практикер генерират сами електроенергия за търговските си обекти. След успешно реализиран пилотен проект, през последните две години компаниите изграждат фотоволтаични електроцентрали на покривите на всички свои магазини, с изключение на тези, разположени в моловете, спомагайки за опазването на околната среда и по-доброто бъдеще на децата ни.


Като социално отговорни компании Технополис и Практикер традиционно подкрепят инициативи в различни области и са сред иноваторите в ритейл индустрията. Това е и причината през 2019 г. да реализират първия си проект „Енергия от възобновяеми източници.“ Поставени са 720 соларни панела върху покрива на Технополис Люлин в София. Резултатите в края на годината показват, че произведената електроенергия съответства на графика на консумация на магазина и е безопасна за функционирането на уредите в него. Пилотният проект дава опита за технологичното интегриране на инсталацията и довежда до създаването на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ).


ФЕЦ представлява система, която произвежда електрическа енергия от слънчевата светлина. Състои се от 3 компонента, които съгласуват процеса на производство на електрическа енергия. Първо са слънчевите панели, които преобразуват слънчевата светлина в електроенергия. Следващият компонент са инверторите, които правят параметрите на произведената енергия подходящи за захранването на електроуредите от бита. Третият компонент е системата за управление и контрол. По същество това е един достатъчно мощен компютър, който отчита параметрите на външната електроенергия, доставяна от енергодружествата и слънчевото греене като вътрешна електроенергия. Системата за контрол и управление осигурява безопасност и ефективност на работата на ФЕЦ.


Слънчевата светлина донася 1kW/m2 енергия върху повърхността на земята при идеални условия. Можем да приемем, че за нашата географска ширина тази стойност 1kW/m2 е валидна за слънчев ден в летните месеци около обяд. Поради сезонното движение на слънцето продължителността на слънчевото греене е различна и намалява през зимата. Затова ФЕЦ произвежда повече електроенергия през лятото и по-малко през зимата.


По днешните технологии 1 kW инсталирана мощност се осигурява от 2 броя слънчеви панели, които произвеждат 1340 kWh годишно за географската ширина, на която се намира България. Тази енергия се равнява на електроенергията, която потребява 80-литров обемен бойлер за подгряване на вода за една година за едно семейство при усреднена консумация.


Понастоящем върху покривите на търговските обекти на Технополис и Практикер са инсталирани над 15 000 панела и за изминалата 2021 г. са произвели 4670 MWh ток или близо половината от електропотреблението на двете вериги.


Compare ()