Please choose
070012340
This website uses cookies. | I accept

Лоялни клиенти

Важно! Закриване на програмата "Лоялни клиенти" и клубни карти Technopolis

Уважаеми клиенти,

„Технополис България“ ЕАД закрива програмата "Лоялни клиенти" и клубни карти Technopolis, във връзка с което:


  • Считано от 12.05.2018 г. клубни карти Technopolis няма да бъдат издавани/преиздавани;
  • Покупки след 18.05.2018 г. няма да водят до натрупване на точки в клубни карти Technopolis;
  • Срокът на валидност на клубни карти Technopolis, валидни към 18.05.2018 г., при условие, че по тях има натрупани точки, автоматично се променя до 31.08.2018 г. независимо от датата отбелязана на картата;
  • В срок до 31.08.2018 г. следва да използвате натрупаните по клубнa карта Technopolis точки. Използването на точките става еднократно срещу предаването на съответната клубна карта на каса в хипермаркет Технополис. Неизползваните в посочения срок точки се анулират.

Считано от 01.09.2018 г. програмата "Лоялни клиенти" и клубни карти Technopolis се закриват.
© Technopolis. All rights reserved. Web design StudioX