Доставка до врата

в 3 бързи стъпки

Уважаеми Клиенти, ТЕХНОПОЛИС Ви предоставя възможността да се възползвате от услугата „Доставка до врата“*, чрез която закупени от хипермаркети ТЕХНОПОЛИС стоки ще бъдат доставени непосредствено до входната врата на Вашия дом. *Услугата се предлага само в рамките на населени места с хипермаркети Технополис и не важи при онлайн покупки.

За да се възползвате от услугата „Доставка до врата“ е необходимо:

 

1. Да закупите стока/и от физическите магазини на верига хипермаркети ТЕХНОПОЛИС*
*Услугата не се предлага за онлайн покупки

2. При покупката да заявите и заплатите (ако е приложимо) услугата „Транспорт“, както и да заявите и заплатите услугата „Доставка до врата“

3. Да получите стоката/ите в уговорения ден и часови диапазон, на посочения от Вас адрес, като представите фискален бон, удостоверяващ заплащането на цената за услугата „Доставка до врата“ и подпишете документите, доказващи извършването й


Цената на услугата „Доставка до врата“ се определя в зависимост от броя и вида на доставяните стоки и възможността за ползване на асансьор, респективно броя на етажите за изкачване (при невъзможност за ползване на асансьор). За целите на услугата стоките са разделени на две групи, а именно:


 • група 1 – всички хладилници, фризери, климатици, перални, сушилни, перални със сушилни, виноохладители, съдомиялни, фурни за вграждане, готварски печки, електрически пътеки, кростренажори, и телевизори с размери над 64 инча;
 • група 2 – всички стоки извън изброените в група 1.

 

Група и брой на стоката Доставка чрез асансьор Доставка без асансьор Комбинирано (с асансьор и изкачване на етаж/и)
Група 1 за един брой
1000 лв.
1000 лв. на етаж
1000 лв. + 1000 лв. за всеки етаж без асансьор
Група 2 за един брой
1000 лв.
5.00 лв. на етаж
1000 лв. + 500 лв. за всеки етаж без асансьор

 • Всички суми са в български лева, с включен ДДС.
 • Доставката се извършва до входната врата на жилището.
 • Услугата не се предлага за къщи и за сгради в строеж.
 • При невъзможност за безопасно точно изпълнение на услугата „Доставка до врата“, което се определя по преценка на лицата натоварени с извършването й (напр. при заявена доставка с асансьор, бъде установено, че не e възможно ползването му поради размерите на асансьора, повреда, липса на захранване и т.н.; пречки от всякакъв друг характер, като размери и архитектурни особености на сградата, препятствия и др.), услугата няма да бъде осъществена. В този случай ще получите стоката/ите, съгласно условията на услугата „Транспорт“ (доставка до входа на жилищната сграда) и имате право, в срок до един месец да получите обратно заплатената сума за услугата „Доставка до врата“. За целта е необходимо да посетите магазина, от който сте закупили стоката/ите и да представите фискален бон, удостоверяващ заплащането на цената за „Доставка до врата“ и протокол издаден от лицата извършващи доставката, удостоверяващ, че услугата не е изпълнена.
 • Посочените цени са за 1 брой стока, за всеки следващ брой се заплаща, съгласно горепосочената тарифа.
 • Партерът се таксува като етаж.
 • Разясняващи примери:
  - при доставка до 1-ви етаж над партер, дължимата сума за уред от група едно без ползване на асансьор е 2000 лв., а с ползване на асансьор 1000 лв.
  - при доставка до 1-ви етаж, без партер, дължимата сума за уред от група едно е 1000 лв., а за уред от група 2 е 500 лв.
  - при доставка на два броя печки без асансьор до 2-ри етаж, без партер, дължимата сума е в размер на 2000 лв. за едната печка (по 1000 лв. на етаж) плюс 2000 лв. за другата печка (по 1000 лв. на етаж) или общо 4000 лв. А при ползване на асансьор сумата ще бъде по 1000 лв. за всяка една печка, или общо 2000 лв.
 • При всички случаи Технополис, без да носи каквато и да е отговорност и без да посочва причина, си запазва правото: i) да откаже да приеме заявка за „Доставка до врата“; ii) да откаже да изпълни вече приета заявка за „Доставка до врата“ при наличие на обективна невъзможност за изпълнение (породена напр. от форсмажорни обстоятелства, промени в нормативната уредба, актове на компетентни органи и др.). В последния случай, Технополис уведомява заявителя и му възстановява в пълен размер заплатената за съответната неизпълнена услуга сума, ако такава междувременно е била заплатена.
 • Повече информация в хипермаркети ТЕХНОПОЛИС.

Compare ()