Избран магазин:
Избери друг магазин
Samsung Galaxy Z Fold6 & Z Flip6
GSM SAMSUNG GALAXY Z FLIP6 F741 256GB BL
undefined
НОВО
i
ПЦД: 2349.00 лв.
Цена:2049.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FLIP6 F741 256GB MT
undefined
НОВО
i
ПЦД: 2349.00 лв.
Цена:2049.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FLIP6 F741 256GB SL
undefined
НОВО
i
ПЦД: 2349.00 лв.
Цена:2049.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FLIP6 F741 256GB YL
undefined
НОВО
i
ПЦД: 2349.00 лв.
Цена:2049.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FLIP6 F741 512GB BL
undefined
НОВО
i
ПЦД: 2579.00 лв.
Цена:2279.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FLIP6 F741 512GB MT
undefined
НОВО
i
ПЦД: 2579.00 лв.
Цена:2279.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FLIP6 F741 512GB SL
undefined
НОВО
i
ПЦД: 2579.00 лв.
Цена:2279.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FLIP6 F741 512GB YL
undefined
НОВО
i
ПЦД: 2579.00 лв.
Цена:2279.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FOLD6 F956 256GB NV
undefined
НОВО
i
ПЦД: 3899.00 лв.
Цена:3549.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FOLD6 F956 256GB PK
undefined
НОВО
i
ПЦД: 3899.00 лв.
Цена:3549.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FOLD6 F956 256GB SL
undefined
НОВО
i
ПЦД: 3899.00 лв.
Цена:3549.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FOLD6 F956 512GB NV
undefined
НОВО
i
ПЦД: 4139.00 лв.
Цена:3789.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FOLD6 F956 512GB PK
undefined
НОВО
i
ПЦД: 4139.00 лв.
Цена:3789.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FOLD6 F956 512GB SL
undefined
НОВО
i
ПЦД: 4139.00 лв.
Цена:3789.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FOLD6 F956 1TB NAVY
undefined
НОВО
i
ПЦД: 4599.00 лв.
Цена:4249.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FOLD6 F956 1TB PINK
undefined
НОВО
i
ПЦД: 4599.00 лв.
Цена:4249.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка
GSM SAMSUNG GALAXY Z FOLD6 F956 1TB SILV
undefined
НОВО
i
ПЦД: 4599.00 лв.
Цена:4249.00 лв.
0%

лихва, такси и ГПР

Безплатна доставка

Предварителна поръчка

 

 

Общи условия

 

на „Предварителна продажба на Samsung Galaxy Z Fold6, Z Flip6 (за краткост „Продукти“)“ в магазини Технополис в периодa 10.07.2024-23.07.2024г.

 

„Предварителна продажба на продуктите (по-долу „Предварителната продажба“/ „Кампанията“) се предлага от “Технополис България” ЕАД, ЕИК 130858590 (по-долу „Технополис“).

 

Върни стар телефон и купи предварително:

  • Samsung Galaxy Z Fold6 с 350 лв. отстъпка от препоръчителна цена от доставчик;
  • Samsung Galaxy Z Flip6 с 300 лв. отстъпка от препоръчителна цена от доставчик;

 

1. Общи

Предварителната продажба се извършва в периодa от 16:00 часа на 10.07.2024 до 23:59 часа на 23.07.2024г. до изчерпване на доставените на Технополис количества. Възможно е продукт/ите да не са налични във всички предлагани от производителя модификации, както и във всички магазини Технополис. Всяко физическо или юридическо лице („Купувач“) има право да закупи максимум 1 (един) продукт от модел с една поръчка. Технополис си запазва правото да променя настоящите Условия и всички срокове, посочени в тях, в случай на евентуални промени в условията и сроковете на доставка, направени от производителя (доставчика). В кампанията нямат право да участват лица под 18 г.

 

2. Плащане

При покупка от физически магазин, Купувачът предава стар телефон и заплаща цената с отстъпка от препоръчителна цена от доставчик на избрания/те Продукт/Продукти на каса в магазин Технополис, авансово, в пълен размер, с пари в брой/банкова карта, за което се издава фактура за авансово плащане, в която не могат да бъдат включвани други стоки/услуги, с три имена и ЕИК/ЕГН на Купувача и се съставя приемо-предавателен протокол в два екземпляра. Фактурата за окончателно плащане се издава единствено на лицето, на което е издадена фактурата за аванс.
При покупка от www.technopolis.bg цената се заплаща, чрез някой от начините на плащане, посочени до съответния Продукт/и. Обявената на www.technopolis.bg цена е с включена отстъпка и важи само при връщане на стар телефон, в момента на получаване на новия, в противен случай Клиентът следва да доплати разликата до размера на препоръчителната цена от доставчик.
При покупка на изплащане се спазва установената между Технополис и съответната финансова институция процедура, в т.ч. се оформя и подписва целия предвиден набор документи.

 

3. Получаване

Всеки закупен Продукт се получава след като Купувачът, на предоставения от него телефон за връзка, бъде уведомен, че Продуктът е наличен за получаване.
Получаването се извършва лично или от изрично нотариално упълномощено от Купувача лице, в срок до 3 дни от уведомяването.
При покупка от физически магазин, получаването става в хипермаркета, издал приемо-предавателния протокол и фактурата за авансово плащане, при задължителното представяне на двата документа в оригинал. Получаването се удостоверява със собственоръчно изписване на три имена и полагане на подпис от Купувача в Част 2 на протокола, както и отбелязване в оригинала на фактурата за авансово плащане. Получаването става лично от лицето, на чието име е издадена фактурата за авансово плащане или от изрично нотариално упълномощено от него лице. Фактурата за окончателно плащане се издава единствено на името на купувача, на името на който е издадена фактурата за авансово плащане.
При покупка от www.technopolis.bg, получаването се извършва съгласно посоченото на www.technopolis.bg.

Получаването става при условие, че при покупката бъде върнат стар телефон. С връщането на стария телефон Купувачът прехвърля собствеността върху същия на Технополис България ЕАД или овластено от дружеството лице. Технополис България ЕАД не носи отговорност за приемането на изгубен или откраднат телефон. Към момента на връщане се счита, че от телефона са премахнати всички SIM карти и други носители на информация в т.ч. карти с памет, заличени са SMS (текстови съобщения), контакти, снимки, всякакви видове изображения, и каквато и да е друга информация. Технополис България ЕАД не носи отговорност пpи загуба/кражба на какъвто и да е вид информация и/или носители на информация в т.ч. карти с памет и SIM карти, както и за проведени от устройството разговори в случай, че SIM картата не е отстранена. Цялата информация, съхранена на телефона, се унищожава в процеса на рециклиране.
Технополис България ЕАД си запазва правото, по свое едностранна преценка да откаже приемането на определени телефони. Във всички случаи, Технополис не носи отговорност и не дължи каквато и да било неустойка/обезщетение за неполучен в срок Продукт/Продукти.

 

4. Лични данни

Купувачите потвърждават, че приемат безусловно настоящите условия, както и че са уведомени, че предоставянето на посочените в приемо-предавателния протокол данни е необходимо изискване за сключване на договор за продажба; без предоставянето им сключването на договор няма да бъде възможно. Цялата информация относно обработването на данните е подробно описана в част „Декларации“ на приемо-предавателния протокол, в който същите се предоставят. “Технополис България” ЕАД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да събира и обработва личните данни на Купувачите единствено за целите на Предварителната продажба.