Доставка на поръчана стока. Срок на доставка

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

 

  1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
  2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 96 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
  3. За едра бяла техника срокът за доставка е 5 дни, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

 

Важно!!!

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от съответния куриер.

 

При всички случаи Технополис си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до 14 дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:


  1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
  2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Технополис и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Технополис и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Технополис задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.


При използване на опцията „Вземи от магазин“, поръчана от онлайн магазина стока, се получава в само в избрания магазин, лично от лицето посочено като получател в поръчката, след представяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол.

Сайтът използва "бисквитки" | Приемам