Избран магазин:
Избери друг магазин
Транспорт

Уважаеми клиенти, може да се възползвате от услугата ТРАНСПОРТ.

 

ТРАНСПОРТ при покупка от хипермаркет ТЕХНОПОЛИС

 

Безплатен транспорт:
 • стойност на покупката – минимум 100 лв. с ДДС;
 • адрес – в рамките на града, откъдето е закупена стоката.

 

Транспорт срещу заплащане:
 • стойност на покупката – минимум 100 лв. с ДДС.
  Цена: 1лв./км с ДДС, начислява се само за едната посока, считано от изходната табела на града, откъдето е закупена стоката до адреса.

Пример: Ако адресът е на разстояние 10 км, считано от изходната табела на града, откъдето е закупена стоката, цената за транспорт е в размер на 10 лв.

 

Условия за услугата:
 1. Извършва се съгласно предварително уговорен с клиента ден и часови диапазон, които се уточняват в магазина при осъществяване на покупката.
 2. Извършва се само на географската територия на Република България.
 3. Извършва се до входната врата на сградата/двора.
 4. До адреса задължително следва да има подходящ достъп, в противен случай транспортът е до най-близкото подходящо място до адреса, определено по преценка на шофьора.
 5. Приемо-предаването се извършва след легитимиране, представяне на покупен документ (фактура или касова бележка) и подписване на документ удостоверяващ приемането на стоката/ите от страна на клиента.
 6. Рекламации за явни и транспортни дефекти се предявяват/приемат само преди подписването от страна на клиента на документа удостоверяващ приемането на стоката/ите.
 7. При невъзможност за предаване на стоката/ите по вина на клиента (например: липса на адреса на лице, което да я получи; неоснователен отказ за получаване и т.н.), същият дължи заплащане на транспорт в двете посоки, считано от хипермаркета, откъдето е закупена стоката до адреса (изчислява се посредством GPS система) при цена в размер на 1 лв./км. В този случай получаването се извършва от магазина, от който са закупени стоките в срок до 2 календарни дни, считано от датата на посещението на адреса. При забава за получаване ТЕХНОПОЛИС има право да начислява магазия за съхранение на всяка една стока в размер на пет лева на ден с ДДС. ТЕХНОПОЛИС не носи отговорност за стоки, неполучени след изтичането на 14 календарни дни от датата на посещение на адреса.
 8. При всички случаи Технополис, без да носи каквато и да е отговорност и без да посочва причина, си запазва правото: i) да откаже да приеме заявка за „Транспорт“ ii) да откаже да изпълни вече приета заявка за „Транспорт“ при наличие на обективна невъзможност за изпълнение (породена напр. от форсмажорни обстоятелства, промени в нормативната уредба, актове на компетентни органи и др.). В последния случай, Технополис уведомява заявителя и му възстановява в пълен размер заплатената за съответната неизпълнена услуга сума, ако такава междувременно е била заплатена.

 

Повече подробности относно транспорта на място в хипермаркети ТЕХНОПОЛИС.