Доставка при онлайн покупка

Цена за доставка:
 • Общата цена за доставка на всяка поръчка варира в зависимост от избрания пощенски код, броя и параметрите на поръчаните стоки, и се изчислява непосредствено преди финализирането й.

 

Условия за доставка:
 1. Доставката се извършва по избор на ТЕХНОПОЛИС – чрез куриер или от ТЕХНОПОЛИС.
 2. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.
 3. Получаването на стоката става след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването.
 4. Доставката при онлайн покупка на изплащане се изпълнява въз основа на данните (име, ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес), посочени от купувача в договора за кредит. Получаването на стоката се извършва лично от купувача, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в документа, удостоверяващ предаването на стоката.
 5. Срокове за доставка:
  1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката;
  2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 96 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката;
  3. За едра бяла техника срокът за доставка е до 5 дни, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

  Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриера.

  Технополис си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава всички посочени срокове за доставка с до 14 дни.

 6. Рекламации за явни и транспортни дефекти се предявяват/приемат само преди подписването от страна на купувача на документа удостоверяващ приемането на стоката/ите.
 7. Стоките се доставят до входната врата на сградата/двора.
 8. В уговорените дата и часови диапазон купувачът е длъжен да е на посочения адрес, и да приеме доставката пред входната врата на сградата/двора, срещу представяне на покупен документ (касов бон/фактура).
 9. При доставка, чрез куриер, доставката се извършва съгласно условията на съответния куриер.
Сравни ()