Рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Всички можем много лесно да участваме активно в подпомагане на усилията за опазване на околната среда – като доброволно и безвъзмездно предадем на организация по оползотворяване на отпадъците излязло от употреба електрическо и електронно оборудване („оборудване“).

 

Заявка за предаване на оборудване може да бъде подадена на телефон 0800 14100 (безплатен за абонати на български мобилни и фиксирани мрежи), както и на имейл [email protected]аl.eu. В случай, че услугата се предлага в съответното населено място и заявката бъде одобрена, заявеното оборудване ще бъде взето за рециклиране с безплатен транспорт.

 

Важно!!!
  • За предаването на оборудване за рециклиране не дължите заплащането на никакви разходи;
  • Срещу предаденото оборудване не получавате възнаграждение или каквато и да е друга облага;
  • Преди предаването задължително следва да подготвите оборудването в подходящ за транспортиране вид, осигуряващ лесното му и безопасно вдигане и товарене (напр. оборудването следва да е изключено от ВИК, електрическата и всички други мрежи, към които е било свързано, демонтирано от стойки/шкафове и т.н.)
Сравни ()